Ordinlärningstekniker i tyska läromedel

DSpace Repository

Ordinlärningstekniker i tyska läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ordinlärningstekniker i tyska läromedel
Author Resmann, Felix
Date 2009
Swedish abstract
I denna uppsats undersöks hur tre läroböcker i tyska för steg 3 i gymnasieskolan utformat arbetsuppgifter för ordinlärning. Analysen baseras på teorier från språkdidaktik och kognitionsforskning. Nya ord lärs lättare in om ledtrådar för minnet skapas vid inlärningstillfället. Ledtrådar kan bestå av ett sammanhang eller personliga associationer till ordet och inlärningstekniker kan bidra till att skapa ledtrådar. I analysen undersöks vilka inlärningstekniker som förekommer i läroböckerna och vilken grad av styrning arbetsuppgifternas har. Graden av styrning påverkar möjligheten till skapandet av personliga associationer. Vidare undersökts om läroböckerna medvetandegör eleverna om den egna inlärningsprocessen. Analysresultatet visar att läroböckerna använder få inlärningstekniker, att arbetsuppgifterna har en hög grad av styrning och att läroböckerna inte medvetandegör eleverna om den egna inlärningen och olika inlärningstekniker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inlärningstekniker
Läroboksanalys
minnesstrategier
ordinlärning
språkdidaktik
tyska
Handle http://hdl.handle.net/2043/8089 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics