Förslag till handlingsplan för att skapa trygghet, trivsel och arbetsro i skolan: Vad gör man med elever som vägrar att lämna klassrummet?

DSpace Repository

Förslag till handlingsplan för att skapa trygghet, trivsel och arbetsro i skolan: Vad gör man med elever som vägrar att lämna klassrummet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förslag till handlingsplan för att skapa trygghet, trivsel och arbetsro i skolan: Vad gör man med elever som vägrar att lämna klassrummet?
Author Månsson, Anders
Date 2009
English abstract
The following work analyzes order and discipline issues in school. Based on literature, own analysis, and interviews with a senior high school teacher and a university teacher in pedagogy in teacher training, I present a concrete proposal for an action plan on how to create a school where there is security, comfort and peaceful surroundings. More specifically, I examine what a teacher can do in a case involving a student who, despite the teacher's reprimand, refuse to leave the classroom. In summary the result of this work indicates the need to create a calmer and safer environment in today's school.
Swedish abstract
Följande arbete analyserar ordnings- och disciplinfrågor i skolan. Baserat på litteratur, egna analyser, och intervjuer med en gymnasielärare och en universitetsadjunkt i pedagogik på lärarutbildningen, presenteras ett konkret förslag till handlingsplan för hur man kan skapa en skola där det råder trygghet, trivsel och arbetsro. Mer specifikt undersöker jag vad en lärare kan göra i ett fall med en elev som trots lärarens uppmaning vägrar att lämna klassrummet. Sammanfattningsvis pekar resultaten av mina undersökningar på behovet av att skapa en lugnare och säkrare miljö i dagens skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject disciplin
trygghet
arbetsro
handlingsplan
utvisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8091 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics