Hållplats 8. En social intervention för unga kriminella i stadsdelen Rosengård, Malmö stad

DSpace Repository

Hållplats 8. En social intervention för unga kriminella i stadsdelen Rosengård, Malmö stad

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Oscar
dc.date.accessioned 2009-04-27T07:46:07Z
dc.date.available 2009-04-27T07:46:07Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-91-7104-225-5 en
dc.identifier.issn 1650-2337 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8102
dc.description Oscar Andersson redogör i denna rapport om öppenvårdsprogrammet Hållplats 8 på ett ingående sätt hur individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Rosengård försöker förebygga och motverka att ungdomsbrottsligheten blir etablerad i stadsdelen. Det är dock ännu allt för tidigt att dra några långtgående slutsatser om hur väl öppenvårdsprogrammet har lyckats med denna grannlaga uppgift sedan starten i januari 2005. Samtidigt finns det tendenser som tyder på att ungdomar som har varit inskrivna vid Hållplats 8 har påbörjat en livsstilsförändring. Från att tidigare ha varit ungdomar som enbart varit upptagna med att umgås med sina kriminella kamrater börjar de successivt efter inskrivningen att allt mer tänka på hur deras normbrytande beteende påverkar deras familj och framtidsutsikter. Oscar Andersson lyfter även fram frågor som går bortom interventionens omedelbara inverkan på ungdomarnas kriminella beteende och tänkande. Han pekar bl.a. på betydelsen av att placera in socialtjänstens insatser i ett övergripande socialpolitiskt sammanhang, där grundläggande välfärdsfrågor om fritid, skola, sysselsättning och trångboddhet diskuteras. Centrala teman i rapporten är interventioner för kriminella barn och ungdomar, förhållandet mellan sluten- och öppenvård, socialt nätverksarbete, evidensbaserad praktik, manualbaserade metoder, verksamhetsutveckling och inte minst ungdomarnas egna berättelser. en
dc.format.extent 259
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle en
dc.relation.ispartofseries FoU-rapport;2 sv
dc.subject kriminella barn och ungdomar en
dc.subject sluten- och öppenvård en
dc.subject socialt nätverksarbete en
dc.subject evidensbaserad praktik en
dc.subject manualbaserade metoder en
dc.subject verksamhetsutveckling en
dc.subject klientperspektivet en
dc.subject Participatory Action Research en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Hållplats 8. En social intervention för unga kriminella i stadsdelen Rosengård, Malmö stad en_US
dc.type Report en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Health and Welfare Studies (HV) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics