Ett arv från gamla tider? Parallell utveckling: den svenska scoutrörelsens värdegrund och läroplan i kontrast till den svenska skolans moraluppfostran

DSpace Repository

Ett arv från gamla tider? Parallell utveckling: den svenska scoutrörelsens värdegrund och läroplan i kontrast till den svenska skolans moraluppfostran

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett arv från gamla tider? Parallell utveckling: den svenska scoutrörelsens värdegrund och läroplan i kontrast till den svenska skolans moraluppfostran
Author Hällen, Axel
Date 2009
Swedish abstract
Jag har genomfört en textanalys med syftet att studera utveckling och förändring av värdegrund och läroplan i två dokument: Lord Baden-Powells bok Scouting for boys (1908) och ”Bit för bit. Boken om scoutmetoden” (2005) utgiven av Svenska Scoutrådet. Som vetenskaplig litteratur har jag använt mig av läroplansanalys, värdegrundsteori och utdrag ur John Deweys pragmatism. För att sätta in min undersökning i ett större sammanhang med lärarperspektiv har jag speglat mina resultat mot den pedagogiska utvecklingen inom den svenska obligatoriska skolan. Mina slutsatser visar att svensk modern scouting har förändrat sin läroplanskod och värdegrund, i samma riktning som den svenska skolan gjort i stora delar, från de ursprungliga versionerna som Lord-Baden Powell formulerade 1908. Detta beror på att värdegrunder och läroplaner är produkter av sin samtid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läroplansanalys
läroplan
värdegrund
scouting
moraluppfostran
Handle http://hdl.handle.net/2043/8104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics