Många bäckar små - Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne

DSpace Repository

Många bäckar små - Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Många bäckar små - Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne
Author Andersson, Mats
Date 2009
Swedish abstract
Denna rapport handlar om förbättringsarbete inom Region Skåne och är ett resultat av ett samarbete mellan Malmö högskola och Utvecklingscentrum, Region Skåne. Rapporten bygger på fem magisteruppsatser från Malmö högskolas socionomutbildning med inriktning mot verksamhetsutveckling. Uppsatserna examinerades våren 2009 och har i denna utgåva skrivits om till populärvetenskapliga kapitel, av uppsatsförfattarna själva, i syfte att på ett lättare sätt tillgängliggöra resultaten av studierna. Ambitionen är att på ett enkelt och kortfattat sätt presentera fem gedigna arbeten och deras resultat samt vad de olika studierna gemensamt kan lära oss om förbättringsarbetet i Region Skåne. Författarna och deras kapitel: Joel Björnklev & Carl-Axel Renmarker – Tillgänglighet. Viktoria Flink & Fredrik Juuti – Medarbetarna och brukarna. Sara Lundgren – Förbättrat förbättringsarbete. Anneli Nilsson & Veronica Löwgren – Oväntade utfall. Adam Hrbinic – Efter genombrottet. Som redaktör för skriften står Mats Andersson, projektledare på Enheten för kompetensutveckling och utvärdering, som under projektets gång också verkat som samordnare av uppsatserna. Förordet till rapporten är författat av Bertil Lindström, direktör på Utveclingscentrum, Region Skåne.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapport;2009:1
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-057-2
Pages 48
Language swe (iso)
Subject utvärdering
Region Skåne
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics