"Steg för steg så ska jag bli en sådan tjej". Unga muslimska kvinnors berättelser om sin religiositet

DSpace Repository

"Steg för steg så ska jag bli en sådan tjej". Unga muslimska kvinnors berättelser om sin religiositet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hall, Emma
dc.date.accessioned 2009-04-30T06:02:29Z
dc.date.available 2009-04-30T06:02:29Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8110
dc.description Uppsatsen grundas i ett personligt och yrkesmässigt intresse av att veta mer om en specifik elevgrupp: unga muslimska kvinnor från en arabisk kulturell kontext. Syftet är att undersöka denna grupps religiositet och deras meningsskapande kring att vara religiösa och kvinnor. Metodologiskt utgår uppsatsen från det konstruktivistiska antagandet att kunskap om verkligheten skapas socialt. Den narrativa metoden sätter kvinnornas berättelser i fokus och jag har studerat narratologiska teman och vändpunkter i berättelserna för att tydliggöra hur mening konstrueras. För att komma åt livsberättelsen har jag utfört intervjuer enskilt och i par samt utfört en observation. En teoretisk utgångspunkt är att religion och kön tillsammans utgör samverkande faktorer. Kön studeras som en performativ social konstruktion och meningsskapande princip. Berättelserna analyseras dessutom med hjälp av begreppet förhandlingar som åsyftar processer som leder till reproduktion eller förändring av kulturella och sociala ordningar. I analysen framstår kategorin muslimsk kvinna som essentialistisk och religiositeten innebär en progression som knyts till utvecklingen som kvinna. Tanken om sexualiteten som hotande kraft strukturerar handlingsutrymmet för kvinnorna i min undersökning och det religiöst goda beteendet innebär att kroppen måste underkastas religionen. Kvinnorna accepterade till stor del den status som de tilldelas i religionen men önskade uppvärdera denna status. Det förekommer hos de flesta försök till att visa på det handlings- och förhandlingsutrymme som finns i det religiösa livet. I sammanhang med en oklar könskodning blir kvinnornas aktiva förhandlingar och strategier tydliga. Riter, såsom bön och fasta, skapar exempelvis en förutsättning för religiös renhet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject religiositet en
dc.subject kön en
dc.subject narrativ teori och metod en
dc.subject islam en
dc.subject religionsvetenskap en
dc.title "Steg för steg så ska jag bli en sådan tjej". Unga muslimska kvinnors berättelser om sin religiositet en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics