Gymnasieelevers inställning till betyg - Upper secondary students attitudes towards grades

DSpace Repository

Gymnasieelevers inställning till betyg - Upper secondary students attitudes towards grades

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieelevers inställning till betyg - Upper secondary students attitudes towards grades
Author Zejnelovska, Suzan
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning I skolan sker det en öppen bedömning som görs av lärare av elevers kunskap. För elevens framtid kan bedömningen ha en stor betydelse eftersom den kan leda till vidare studier samt arbete då betyg ofta är en av urvalsgrupperna till vidare studier. Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasieelevers inställning till betyg och bedömning. Metoden som används är en enkätundersökning som delats ut i sju klasser på en gymnasieskola i Nordvästra Skåne. Totalt har 36 pojkar och 64 flickor svarat på enkäten, sammanlagt 100 stycken. Resultatet visar att eleverna menar att faktorer såsom närvaro och personlighet har betydelse för betygen. Eleverna har en positiv inställning till betyg samt att betyg uppfattas vara nödvändigt i skolan. Eleverna anser att betyg är något nödvändigt i skolan. En stor majoritet av eleverna har förståelse för betygskriterierna men det finns några som har önskemål om lärarna ska förenkla dessa, så att eleven själv kan bilda sig en förståelse till kriterierna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betyg
gymnasieelever
Handle http://hdl.handle.net/2043/8117 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics