Fyra röster från Förintelsen- Muntliga källor som åskådliggörare utav livserfarenheter

DSpace Repository

Fyra röster från Förintelsen- Muntliga källor som åskådliggörare utav livserfarenheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyra röster från Förintelsen- Muntliga källor som åskådliggörare utav livserfarenheter
Author Westerberg, Christian ; Åkesson, Henrik
Date 2009
Swedish abstract
I detta arbete ämnar vi ta reda på vad fyra överlevande ifrån Förintelsen tycker om den omfattning som Förintelsen har i de skolor de besökt genom åren. Genom intervjuer med respektive informant, har vi tillgodogjort oss deras åsikter, vilka vi har kontextualiserat i detta arbete. Vi finner det oerhört viktigt att arbeta med Förintelsen i skolan, inte bara för att motverka rasism och nazism, utan även för att förhindra att något liknande inträffar igen. Det finns en omfattande mängd dokumenterad information från Förintelsen, men vi anser det allra bästa medlet för åskådliggörande vara en överlevande. Färre och färre överlevande från Förintelsen är fortfarande i livet, varför vårt arbete kan fungera som en dokumentation för framtiden. Vi har valt att inkludera bakgrundsinformation om getto, olika koncentrationsläger, Förintelsen och Forum för levande historia i vårt arbete. Vidare kommer vi att redogöra för de metoder och teorier, vilka vi har baserat detta arbete på. De fyra överlevande är med i en förening som heter Förintelsens Ögonvittnen. Förutom att presentera dessa överlevande i vårt arbete, har vi valt att dessutom åskådliggöra en del om deras förening och vad denna eftersträvar. Därefter vill vi konkretisera de effekter som de fyra överlevande anser sina föreläsningar har på deras åhörare. I anknytning till detta har vi också som avsikt att utreda hur de fyra överlevandes föreläsningar enligt dem själva kan åstadkomma en historiemedvetenhet hos deras åhörande elever. Alla fyra informanter anser utav olika anledningar att Förintelsen inte får tillräckligt med uppmärksamhet i skolundervisningen. Den främsta effekten med deras föreläsningar är enligt deras mening att eleverna ställs öga mot öga med en överlevande ifrån Förintelsen, vilket ger en helt annan effekt än traditionell lärarledd undervisning. Genom att eleverna via de överlevandes föreläsningar förstår dåtiden och vad som informanterna har genomlevt, kan de möjligtvis lättare förstå dagens samhälle, varvid de blir historiemedvetna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förintelsen
Forum för levande historia
Historiemedvetande
Historieundervisning
Muntlig historia
Överlevandes åsikter
Förintelsens Ögonvittnen
Holocaust
Handle http://hdl.handle.net/2043/8124 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics