"Mellan stolarna" - En studie om hur pedagoger och elever ser på att många elever inte uppnår målen i skolan

DSpace Repository

"Mellan stolarna" - En studie om hur pedagoger och elever ser på att många elever inte uppnår målen i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Mellan stolarna" - En studie om hur pedagoger och elever ser på att många elever inte uppnår målen i skolan
Author Bergman, Jill ; Holmström, Maria
Date 2009
Swedish abstract
I dagens skolor är det många elever som lämnar både grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Orsakerna till detta läggs ofta på de enskilda eleverna och inte på skolverksamheten trots att studier visar att det ofta beror på faktorer som rör både skolverksamheten och elevens totala livssituation. Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka orsakerna bakom elevernas ofullständiga betyg. Studien har närmat sig dessa förklaringar ur både ett lärar- och elevperspektiv. Resultat visar att elevernas måluppfyllelse beror mycket på den psykosociala - och den socioekonomiska situation de lever i och både lärare och elever anser att det elevernas livssituation är avgörande för deras inlärning och för hur de uppnår målen. Slutsatserna som dras av denna studie är att skolorna behöver förbättra sitt samarbete mellan grundskolorna och gymnasieskolorna för en bättre överrapportering, vidare så behöver även kunskapsmålen förtydligas för eleverna kontinuerligt i samtliga kurser och slutligen så krävs tydligare kursplaner då de upplevs som tolkningsbara av både elever och lärare och därmed bidrar de inte till likvärdiga bedömningar av våra elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
icke godkänt
måluppfyllelse
ofullständiga betyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/8126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics