Åtgärd eller handling

DSpace Repository

Åtgärd eller handling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åtgärd eller handling
Author Bieber, Martin
Date 2009
Swedish abstract
Min tanke med mitt arbete var att ta reda på om det fanns ett behov av att ta fram ett nytt åtgärdsprogram på skolan enligt mina kollegor och ledningen. Dessutom ville jag presentera ett alternativt åtgärdsprogram som jag kallar Handlingsprogram, helt i linje med Lösningsinriktad pedagogik. Jag har intervjuat tre av mina kollegor samt en person ur ledningen, jag har gjort en nulägesanalys och jag har sökt information runt den lösningsinriktade pedagogiken i böcker för att finna teorier om hur jag ska utforma mitt handlingsprogram. Resultatet blev att vi hade ett behov av ett nytt åtgärdsprogram och jag har skapat ett handlingsprogram som vi kommer att införa på skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject LIP
lösningsinriktat
åtgärdsprogram
handlingsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/8130 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics