Vikariepool bestående av elever på Barn - och fritidsprogrammet

DSpace Repository

Vikariepool bestående av elever på Barn - och fritidsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vikariepool bestående av elever på Barn - och fritidsprogrammet
Author Bubalo, Liliana
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns intresse och behov hos Barn- och fritidsprogrammets elever och Barnomsorgens/ fritidsverksamhetens personal i vår kommun för att använda en vikariepool bestående av BF:s elever för att söka jobb/vikarie. Jag har valt att använda mig av en kvantitativ undersökningsmetod, en enkät med frågor som jag anser har varit utav intresse för min undersökning. Undersökningen omfattas av 57 elever från Barn och fritidsprogrammet och de tillfrågade eleverna är från tre olika årskurser. Dessutom har 29 anställda inom Landskrona kommuns förskole- fritidsverksamhet tillfrågats. De teorier jag har använt mig av, när jag analyserat mitt material är bland annat Skollagen och läroplanen Lpf 94. Sociologiska teorier som: Meads ”rollövertagande”, Durkheims ”funktionstänkande”, pedagogens John Deweys teori – ”learning by doing”, det entreprenöriella lärandets pedagogiska form, samt nya samhällsteorier om barnuppfostran för barn födda på 90-talet. Jag har i undersökningen kommit fram till att det finns ett stort intresse bland Barn och Fritidsprogrammets elever för att ha en vikariepool på skolan. Personalen inom förskole- och fritidsverksamheten är också intresserade och skulle kunna tänka sig att kontakta och anlita vikarier genom BF:s vikariepool.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsplatsförlagd utbildning, arbetsmarknad, Barn och fritidsprogrammet, entreprenörskap, samhällsförändringar, socialisering och vikariepool
Handle http://hdl.handle.net/2043/8132 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics