Heterogenitet eller homogenitet i ett urval av läroböcker i tyska

DSpace Repository

Heterogenitet eller homogenitet i ett urval av läroböcker i tyska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Heterogenitet eller homogenitet i ett urval av läroböcker i tyska
Author Stadler, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka som får representera de tyskspråkiga ländernas befolkning i några läromedel i tyska. Undersökningen fokuserar på hur aspekterna etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning skildras i läroböckerna. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning, främst rörande läromedelsanalys, med inriktning på de valda aspekterna. Med hjälp av textanalys har jag undersökt fyra olika läroböcker i tyska för grundskolan. Sammanfattningsvis förekommer få skildringar av personer med annan etnisk tillhörighet än tysk i de granskade läroböckerna, ingen med annan sexuell läggning än heterosexuell, endast en funktionshindrad och religion förekommer mycket sparsamt. Könsfördelningen i läroböckerna är relativt jämn
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject etnisk tillhörighet
funktionshinder
kön
religion
sexuell läggning
läromedelsanalys
tyska
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/8133 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics