Kall potatis i forskningens namn: Konstruktion av ett kompendium som stöder utveckling av processkunskap inom biologiundervisningen i gymnasieskolan

DSpace Repository

Kall potatis i forskningens namn: Konstruktion av ett kompendium som stöder utveckling av processkunskap inom biologiundervisningen i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kall potatis i forskningens namn: Konstruktion av ett kompendium som stöder utveckling av processkunskap inom biologiundervisningen i gymnasieskolan
Author von Blankenfeld-Enkvist, Gabriela
Date 2009
Swedish abstract
Inom ramen för examensarbetet konstruerades ett kompendium som ska förmedla kunskap om den vetenskapliga processen genom integration av autentiska experiment i skolan. Materialet ska hjälpa eleverna att konstruera sina egna experiment och samtidigt bli medvetna om ”tänkandet bakom görandet”. Kompendiet riktar sig till elever i gymnasieskolans biologiundervisning, och kan med fördel användas inom kursen biologi breddning. Den experimentella metoden som används är blodsockermätningar med eleven själv som mätsystem. Den är enkel att genomföra, och kan anknytas till olika frågeställningar som kan väcka elevernas intresse. Kompendiets konstruktion tar sin utgångspunkt i aktuell forskning, och kan ses som ett första steg att integrera kunskap om ”the Nature of Science” i naturvetenskaplig undervisning i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nature of Science
laboration
glykemiskt index
läromedel
blodsockermätningar
autentiska experiment
Handle http://hdl.handle.net/2043/8135 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics