Motivation. Kan läraren påverka elevers studiemotivation?

DSpace Repository

Motivation. Kan läraren påverka elevers studiemotivation?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation. Kan läraren påverka elevers studiemotivation?
Author Holmberg, Rickard
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Som lärare möts jag varje dag av elever som säger att de är studiemotiverade eller att de inte är studiemotiverade. Det är inte så att de alltid använder ordet studiemotivation utan uttrycker det på olika sätt. Vissa elever arbetar medvetet och energiskt medan andra arbetar mindre målmedvetet. Till detta finns flera förklaringar men en av bidragande orsaker är studiemotivation. Jag är intresserad av att veta vad som får dessa elever att agera som de gör vare sig de känner sig studiemotiverade eller inte. Syftet med studien är att undersöka om läraren kan påverkar elevers studiemotivation, och i så fall hur? Syftet är även att studera hur studiemotivation respektive frånvaro av studiemotivation ter sig hos eleven. Studien är en kvalitativ studie i form av en halvstrukturerad intervju. De intervjuade elever går i årskurs tre på hotell- och restaurangprogrammet. Eleverna har själva kategoriserat sig som studiemotiverade eller som mindre studiemotiverade eller saknar studiemotivation. Resultatet visar att läraren kan påverka elevens studiemotivation. Resultatet visar även att det är skillnad i hur eleven påverkas och upplever läraren och lärosituationer om eleven är studiemotiverad eller om den saknar studiemotivation. Den belyser även hur läraren kan förstå elever och tänka i undervisningssituationer. Sökord: Motivation, studiemotivation, bemötande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
Studiemotivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/8136 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics