Fotboll och normer

DSpace Repository

Fotboll och normer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Fotboll och normer
Author Carlsson, Bo
Date 2001
Swedish abstract
Fotboll utgör en fascinerande moralisk arena. Frågan är hur traditionella fair play-ideal påverkas av fotbollens tilltagande professionalisering. Studien belyser härvid hederskoder och den instrumentella attityden till spelregler. Hederskoder verkar vara heligare, och brott mot dem väcker starkare känslor, än brott mot spelregler, där gränserna ständigt testas. En annan fråga är hur olika "imaginära presentationer" (serietidningar och dataspel) förhåller sig till fotbollens krassa verklighet. I det här sammanhanget jämförs de traditionella serietidningars dygder med den digitala fotbollens fuskkoder.
Publisher Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Host/Issue Rättssociologi och populärkultur
Language swe (iso)
Subject fotboll
datorspel
serietidningar
moral
spelregler
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Handle http://hdl.handle.net/2043/8167 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics