Gitarrsolon som folkbildning och hantverk. Bland proffs och amatörer på musikhus och folkhögskolor 1975–1990

DSpace Repository

Gitarrsolon som folkbildning och hantverk. Bland proffs och amatörer på musikhus och folkhögskolor 1975–1990

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Gitarrsolon som folkbildning och hantverk. Bland proffs och amatörer på musikhus och folkhögskolor 1975–1990
Author Björk, Fredrik
Date 2005
Swedish abstract
Argumenten för att studier av ungdomars värderingar och hur de möter, formar och formas av institutionella strukturer och de värderingar som råder i dessa är inte svåra att finna. Det är också intressant att se hur ungdomar organiserar sig, skaffar nödvändiga resurser och bildar eller knyter an till olika nätverk. I denna text vill jag framför allt lyfta fram frågeställningar relaterade till amatörism och professionalitet och folkbildningsinstitutionernas roll. Min ambition är dessutom att försöka relatera detta till en lokal och regional kontext.
Language swe (iso)
Subject folkbildning
rock
studieförbund
folkhögskolor
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Music
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Music education
Note Rock och samhälle, Hultsfred
Handle http://hdl.handle.net/2043/8169 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics