Upplevelser vid höftsmärtor

DSpace Repository

Upplevelser vid höftsmärtor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelser vid höftsmärtor
Author Dahl, Erik ; Helgesson, Daniel
Date 2009
English abstract
Background: Approximately 18000 people suffer from hip fractures every year in Sweden and it increases every year. The majority of these are older females and the cause of this is osteoporosis which means degrading of the bone. Aim: To highlight how patients with hip fractures experience and are affected by pain. Method: The study is a literature review based on a total of nine articles. The databases that was searched are Cinahl and Pubmed. Results: The results show that patients accept pain when admitted to a hospital. The communication about pain is unclear for the patients. High pain during the hospital stay lead to longer admittance, worse rehabilitation and lower quality of life. Conclusion: Pain management is important because high pain leads to longer admittance. Because of that communication is of most importance between patient and nurse so that the patient doesn’t suffer from pain unnecessarily.
Swedish abstract
Bakgrund: Ca 18000 personer per år bryter höften i Sverige och incidensen ökar varje år. Majoriteten av dessa är äldre kvinnor och orsaken till detta är osteoporos som innebär urkalkning av benet. Syfte: Att belysa hur patienterna upplever och påverkas av smärta i samband med höftfrakturer. Metod: Studien är en litteraturstudie där 9 artiklar granskats och sammanställts. För att få fram artiklar har sökningar gjorts i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Resultatet visar att patienterna accepterar smärta i samband med sjukhusinläggning. Kommunikationen om smärtan är oklar för patienterna. Hög smärta under sjukhusvistelsen ledde till längre vårdtid, sämre rehabilitering och sänkt livskvalitet. Slutsats: Smärtlindring är viktigt för hög smärta leder till längre vårdtid. Därför är kommunikationen mellan patient och sjuksköterska av stor betydelse så att patienten inte ska ha ont i onödan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Smärta
höftfraktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/8170 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics