Kommunikation och relationer-en förutsättning för att förankra värdegrundstänkandet i skolan. Communication and relationships-A condition in anchoring values in school..

DSpace Repository

Kommunikation och relationer-en förutsättning för att förankra värdegrundstänkandet i skolan. Communication and relationships-A condition in anchoring values in school..

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikation och relationer-en förutsättning för att förankra värdegrundstänkandet i skolan. Communication and relationships-A condition in anchoring values in school..
Author Ahlin, Jazmin ; Roos, Ellinor
Date 2009
English abstract
The purpose to this survey was to study if pedagogically drama could be used as a method in order to develop the students' communication and relationships in order to strengthen the work with values. The survey and the execution of drama lessons had its basis in earlier research around pedagogically drama, values, communication and group dynamics. We chose observation as a method in order to study the drama lessons that we carried out with our survey group. These observations have we put together and analyzed with our focus areas as bas, these focus areas are communication relationships and diversity. Our result of the analyses is that the development of the students' communication and relationships are crucial in order to strengthen the work with values. We consider that through common experiences as exercises where the group are set before common problem solutions and the possibility to investigate various roles, the group is strengthen and thereby the work with the values.Keywords; Values, communication, relationships, pedagogically drama.
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att studera om pedagogiskt drama kunde vara en metod för att utveckla elevernas kommunikation och relationer för att stärka arbetet med värdegrunden. Undersökningen och utförandet av dramapass hade sin grund i tidigare forskning kring pedagogiskt drama, värdegrunden, kommunikation och gruppdynamik. Vi valde observation som metod för att studera de dramapass som vi utförde med vår undersökningsgrupp. Dessa observationer har vi sammanställt och analyserat med våra fokusområden som grund. Dessa fokusområden är kommunikation, relationer samt olikheter. Vårt resultat av analyserna är att utvecklingen av elevernas kommunikation och relationer är avgörande för att stärka arbetet med värdegrunden. Vi anser att genom gemensamma upplevelser såsom övningar där gruppen ställs inför gemensamma problemlösningar och möjligheten att till utforska olika roller, stärks gruppen och därmed stärks arbetet med värdegrunden. Pedagogiskt drama utvecklar eleverna i samspel med varandra. Vår slutsats är att eleverna genom att arbeta med pedagogiskt drama som metod kan utveckla sin själmedvetenhet och därmed sin kommunikation och relation till andra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
relationer
värdegrund
pedagogiskt drama
Handle http://hdl.handle.net/2043/8185 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics