Sjuksköterskans roll i att upptäcka och identifiera deprimerade patienter. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Sjuksköterskans roll i att upptäcka och identifiera deprimerade patienter. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans roll i att upptäcka och identifiera deprimerade patienter. En litteraturstudie.
Author Bordbar, Shayan ; Nabizadeh, Milad
Date 2009
English abstract
The aim of this literature review was to examine nurse role in detection and identification of depressed patients so that support and treatment can be given. The method that had been chosen is a literature study, ten scientific articles has been reviewed by using Polit & Beck criteria for science. The results showed that the nurse with the categories/themes, such as predictors of depression, cross-professional collaboration, the use of screeninginstument and competence-raising activities can provide support and treatment to improve the depressed patient's mental health.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur sjuksköterskan kan upptäcka och identifiera deprimerade patienter så att optimalt stöd och behandling kan ges. Metoden som valdes är en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar blivit granskade utifrån Polit & Beck kriterier för vetenskap. Resultatet visade att sjuksköterskan med kategorier/teman såsom prediktorer för depression, tvärprofessionellt samarbete, användande av screeninginstument och kompetenshöjande insatser kan ge stöd och behandling för att förbättra deprimerade patienters psykiska hälsotillstånd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Carnevali
Depression
Litteraturstudie
Sjuksköterska
Vård
Handle http://hdl.handle.net/2043/8186 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics