Sociala kunskaps- och lärandebegrepp hos Jean-Jacques Rousseau och Lpf 94

DSpace Repository

Sociala kunskaps- och lärandebegrepp hos Jean-Jacques Rousseau och Lpf 94

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sociala kunskaps- och lärandebegrepp hos Jean-Jacques Rousseau och Lpf 94
Author Karlsson, Anders
Date 2009
Swedish abstract
Arbetets syfte är att fördjupa förståelsen för vad ett socialt kunskaps- och lärandebegrepp är och vilka konsekvenser det kan få för utformningen av undervisningen. Arbetet utgår ifrån Johan Asplunds begrepp om social responsivitet och dess betydelse för en social förståelse av kunskap och lärande. Det sker genom kvalitativa textanalyser av Jean Jacques Rousseaus bildningsroman Emile (1762)och Lpf 94. Översiktligt anger resultatet vilket utrymme elevens sociala responsivitet ges genom den förmedlade förståelsen av kunskaps- och lärandebegreppen. Lpf 94 utvecklar en bildningsorienterad och konstruktivistisk syn på begreppen. Rousseaus pedagogik är praktisk och handlingsinriktad där ramstyrningen anges av Emiles kunskapsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kunskap
Lpf 94
lärande
Rousseau
sociala
Handle http://hdl.handle.net/2043/8191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics