Religionskunskap i förändring

DSpace Repository

Religionskunskap i förändring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionskunskap i förändring
Author Malmsten, Louise ; Fridh, Louise
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ett antal religionspedagoger har anpassat sin didaktik i samband med religionsämnets utveckling. Vi ville även reflektera över hur ämnet skulle kunna se ut i framtiden. Vår undersökning visar att lärarnas didaktiska arbetssätt i allra högsta grad har påverkats av de förändringar som skett inom ämnet. Den främsta förändringen är enligt våra respondenter, och även bekräftat av vår läromedelsanalys, kristendomens allt minskande dominans. Detta har i sin tur lämnat utrymme till de andra religionerna samt etik och livskunskap. Objektivitetens, allsidighetens och saklighetens inträde i läroplaner och styrdokumentet är också något som påverkat ämnet och våra respondenters hantering av ämnet. Inför framtiden tror merparten av våra respondenter att etik och livsfrågor kommer få större utrymmen i undervisningen och att man kommer arbeta mer efter aktuella händelser och mindre efter läromedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Religionsdidaktik
religionskunskap
kristendomskunskap
läroplaner
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8195 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics