Religionskunskap i förändring

DSpace Repository

Religionskunskap i förändring

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Malmsten, Louise
dc.contributor.author Fridh, Louise
dc.date.accessioned 2009-05-20T10:41:05Z
dc.date.available 2009-05-20T10:41:05Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8195
dc.description Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ett antal religionspedagoger har anpassat sin didaktik i samband med religionsämnets utveckling. Vi ville även reflektera över hur ämnet skulle kunna se ut i framtiden. Vår undersökning visar att lärarnas didaktiska arbetssätt i allra högsta grad har påverkats av de förändringar som skett inom ämnet. Den främsta förändringen är enligt våra respondenter, och även bekräftat av vår läromedelsanalys, kristendomens allt minskande dominans. Detta har i sin tur lämnat utrymme till de andra religionerna samt etik och livskunskap. Objektivitetens, allsidighetens och saklighetens inträde i läroplaner och styrdokumentet är också något som påverkat ämnet och våra respondenters hantering av ämnet. Inför framtiden tror merparten av våra respondenter att etik och livsfrågor kommer få större utrymmen i undervisningen och att man kommer arbeta mer efter aktuella händelser och mindre efter läromedel. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Religionsdidaktik en
dc.subject religionskunskap en
dc.subject kristendomskunskap en
dc.subject läroplaner en
dc.subject undervisning en
dc.title Religionskunskap i förändring en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics