Hur skapas barns könsidentitet?

DSpace Repository

Hur skapas barns könsidentitet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur skapas barns könsidentitet?
Author Hansson, Anneli ; Larsson, Birgitta
Date 2009
Swedish abstract
Vår undersökning handlar om hur barns könsidentitet skapas i klass- och etnicitetsperspektiven. Vårt syfte är att jämföra två förskolor i skilda stadsdelar för att se om det finns skillnader/likheter i hur barns könsidentitet skapas. Vår urvalsgrupp är femåringar på respektive förskola. Vi använder oss av teckningar som barnen skapar, videokamera och intervjuer som våra metoder. Vi belyser att kön kan fokuseras på olika sätt, såsom biologiskt, flicka respektive pojke eller kulturellt och socialt. I vår analys använder vi oss av Pierre Bourdieus och Yvonne Hirdmans teorier om kön och klass. Vår slutsats efter genomförd undersökning och analys är att pedagogerna är medaktörer i barns skapande av könsidentitet genom att de befäster den manliga normen. Detta gäller oavsett vilken klass eller etnicitet barnen tillhör. Vår upplevelse är att barnen har tankar kring de traditionella könsmönstren i dialoger med pedagogerna och de är tydligt medvetna om samhällets syn på normer och värderingar i hur könsidentitet skapas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject könsidentitet
norm
isärhållande
habitus
kapital
fält
klass
etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics