Har antalet någon betydelse?

DSpace Repository

Har antalet någon betydelse?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Har antalet någon betydelse?
Author Zgog, Edin ; Chennagui, Hanan
Date 2009
Swedish abstract
Under vår undersökning har vi tagit del av en artikel och tre rapporter som på olika sätt granskar studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan. I granskningen av studie- och yrkesvägledningen enligt rapporterna framkommer det bland annat att antal skolor och antalet elever som en studie- och yrkesvägledare ansvarar för kan påverka kvaliteten på vägledningssamtalet. För att bilda oss en egen uppfattning om det som framgår valde vi att undersöka vilken uppfattning respondenterna har om det som lyfts upp i rapporterna. Syftet med undersökningen var att se om huruvida antalet elever påverkar kvaliteten på vägledningssamtalet samt vilka andra faktorer som påverkar kvaliteten på vägledningssamtalet. Vi valde den kvantitativa metoden och webbenkäter som undersökningsmetod för att besvara våra frågor. Urvalet gjordes bland olika grundskolor med studie- och yrkesvägledare som har hand om olika antal elever. I undersökning ingår respondenter det vill säga studie- och yrkesvägledare från en storkommun, mellanstor kommun och en liten kommun. I resultatet av undersökningen framgår det att respondenterna anser att ett stort antal elever påverkar kvaliteten på vägledningssamtalet men att det inte är den viktigaste påverkansfaktorn. Andra faktorer som respondenternas egen ambition samt antalet skolor de ansvarar för är enligt undersökningen de faktorerna som mest påverkar kvaliteten på vägledningssamtalet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Guidance
career
Handle http://hdl.handle.net/2043/8207 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics