Coaching för långtidsarbetslösa på Arbets -och - Integrationscenter (AIC)

DSpace Repository

Coaching för långtidsarbetslösa på Arbets -och - Integrationscenter (AIC)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Coaching för långtidsarbetslösa på Arbets -och - Integrationscenter (AIC)
Author Sirotencu, Mihaela
Date 2009
English abstract
The study's aim was to study what coaching method means for the personnel on work and integration center (AIC).I wanted to examine where on which way means the interview persons that the method can help long time unemployed to work. The qualitative method was used and the empirical material was acquired through interviews. In my study, five interview persons participated: two participants, two coaching leaders and a local social worker.The result is analyzed with the aid of the concepts coaching, coachinggroup, long time unemployed, and work and integration center. The study shows that the method can help the individuals to change and to create motivation that can lead to work or further education that in ends has same aim, work. Coaching has resulted in an increased alone awareness which meant that the participants become clearer in how they want to have it. It arrives that the effects of one coaching can mean that man sheep better understanding in realities and creates in this way a better decision- making bases on the basis of new angles of approach. The essay shows that coaching method can be used in connection with unemployment. The method gives tools to handle with changes and can serve as a guideline long time unemployed in a process of change.
Swedish abstract
Studiens syfte var att studera vad coachingmetoden innebär för personalen på Arbete-och Integration Centrum (AIC).Det som jag ville undersöka var på vilket sätt menar intervjupersonerna att metoden kan hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. Den kvalitativa metoden användes och det empiriska materialet inhämtades genom intervjuer.I min studie deltog fem intervjupersoner: två deltagare, två coachingledare och en socionom. Studien visar att metoden kan hjälpa individerna till förändring och skapa motivation som kan leda till arbete eller vidare utbildning som i slut har samma syfte det vill säga arbete. Coachingen har resulterat i en ökad självkännedom vilken inneburit att deltagarna blivit tydligare i hur de vill ha det. Det framkommer att effekterna av en coaching kan innebära att man får bättre insikt i realiteter och skapar på så sätt ett bättre beslutsunderlag utifrån nya infallsvinklar.Uppsatsen visar att coachingmetoden kan användas i samband med arbetslöshet. Metoden ger redskap att handskas med förändringar och kan vägleda långtidsarbetslösa i en förändringsprocess.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject coaching
långtidsarbetslös
coachinggrupp
Arbets-och Integrationscenter
Handle http://hdl.handle.net/2043/8209 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics