Blommor av skräp? Javisst!? Ett sätt att använda fantasi och kreativitet i estetiskt skapande med bild och form med utgångspunkt i utomhusobservationer och återvinningsmaterial

DSpace Repository

Blommor av skräp? Javisst!? Ett sätt att använda fantasi och kreativitet i estetiskt skapande med bild och form med utgångspunkt i utomhusobservationer och återvinningsmaterial

Details

Files for download
Icon
Uppsats
Icon
Bildpresentation
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Blommor av skräp? Javisst!? Ett sätt att använda fantasi och kreativitet i estetiskt skapande med bild och form med utgångspunkt i utomhusobservationer och återvinningsmaterial
Author Devos, Annie
Date 2009
Swedish abstract
Mitt examensarbete handlar om en fantastisk resa bland sjuttio barn inom fritidsverksamheten i en skola i södra Skåne. Det bärande syftet med detta arbete var att undersöka på vilket sätt estetiskt skapande med bild och form kan främja barns kreativitet och fantasi genom erfarenheter av utomhusobservationer. För att kunna utföra detta arbete har jag tagit hjälp av utemiljön där barnen får uppleva naturen på sin egen skolgård där alla sinnen samverkar. Tillsammans med barnen egna naturupplevelser och observationer introducerade jag i samarbete med en fritidspedagog temat "blommor av skräp". Denna iscensättning ligger till grund för följande syfte: På vilket sätt arbetar barnen med estetiskt skapande i bild och form som utgångspunkt från utomhusobservationer och återvinningsmaterial? För att få svar på min undersökning och få en djupare kunskap om hela verksamheten har jag förutom observationer, intervjuad tre lärare och åtta barn för att få syn bland annat på deras tankar kring kreativitet och fantasi. Tillsammans med en teoretiskt bakgrund av olika begrepp, mina observationer, intervjuer och de utförda arbetspassen blev det följande resulutat: Mitt resultat visar att utomhuspedagogik är en utmärkt utgångspunkt för att introducera ett tema som blandar in sättet att arbeta med återvinningsmaterial och estetiskt skapande. Bild och form som uttrycksmedel är ett språk i sig, som förmedlar erfarenheter och uppleveler. Barn älskar att upptäcka och använda sig av olika material där alla sinnen medverkar. Det är på det sättet deras fantasi och kreativitet utvecklas i ett eget språk, som i sin tur vidgar deras smak för saker och ting. Temat "blommor av skräp" förvandlade hela fritidsverksamheten till ett färgrikt galleri där barnens egna visuella konstverk genomfördes.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kreativitet
estetiskt skapande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8210 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics