”Det är en dikt fast på ett annat sätt” - om undervisningsförsök med olika modeller för textsamtal

DSpace Repository

”Det är en dikt fast på ett annat sätt” - om undervisningsförsök med olika modeller för textsamtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är en dikt fast på ett annat sätt” - om undervisningsförsök med olika modeller för textsamtal
Author Bengtsson, Madeleine ; Johannesson, Kristian
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att genomföra och utvärdera samtal om texter utifrån två olika modeller som skapats utifrån idéer från Aidan Chambers och Ellin Oliver Keene/Susan Zimmerman. Då exemplen i dessa modeller ofta är samtal med yngre barn som dessutom är ytterst verbala och uppvisar en mycket god läsvana har vi valt att fokusera på lite äldre elever med större variation av läsvana. Samtalen genomfördes i två olika elevgrupper, en från åk. 8 och en från gymnasiet som dessutom läser Svenska som andraspråk. Samtalen dokumenterades genom datatriangulering i form av både observationsanteckningar och videodokumentation tillsammans med avslutande gruppintervjuer. Undersökningen gav oss fyra intressanta och givande textsamtal. Vi fann samtidigt att Keene/Zimmerman-modellen med sina metakognitiva strategier var svår att applicera och arbeta med under den begrän-sade tidsperiod som omfattningen av arbetet motsvarade. Däremot visade det sig att Chambers-modellen väldigt smidigt kunde appliceras på våra elevgrupper. Resultatet från samtliga samtal gav oss ett brett uppslag till analys och en fortsatt diskussion kring samtal om texter i relation till kommunikation, litteraturläsning och språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject textsamtal
boksamtal
litteraturundervisning
språkutveckling
svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/8213 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics