The "Funzone" – Spaces of play, sport, childhood culture and commerce

DSpace Repository

The "Funzone" – Spaces of play, sport, childhood culture and commerce

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title The "Funzone" – Spaces of play, sport, childhood culture and commerce
Author Cardell, David
Date 2009
Swedish abstract
Inomhuslekland är en växande affärsverksamhet i Sverige. Runt om i landet finns och skapas miljöer till vilka barn och vuxna kan komma under sin fritid, men också inom ramen för skolverksamheter. Under namn som "Busfabriken" och "Lek och buslandet" säljs lekfullhetens arenor, enligt principer om betalning per besökstillfälle. I denna presentation fokuseras dessa lekland, eller "funzones" som de benämnts i internationell forskning (McKendrick et al 1999, 2000a, 2000b). Jag startar i Langers (2002) bestämning av en "barndomens kulturindustri" för att förstå leklandsbranschens tillväxt, men syftar här även till att utveckla denna genom Lefebvres (1991) förståelse av hur rum och vardagsliv kommersialiseras och systematiseras. Presentationen utgör en inledning till ett planerat, mer omfattande, projekt. Jag inleder således med några centrala utgångspunkter i förhoppningen att få respons på upplägget - vad gäller teoretiska möjligheter och empiriska exempel.
Publisher Doktorandnätverket Rum och plats
Language swe (iso)
Subject entertainment
culture industry
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Media and communication studies
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Cultural heritage and cultural production
Handle http://hdl.handle.net/2043/8218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics