Pojkars fria lek i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Holmström, Anna
dc.date.accessioned 2009-06-02T08:35:46Z
dc.date.available 2009-06-02T08:35:46Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8223
dc.description Syftet med uppsatsen är att synliggöra pojkar i femårsålderns fria lek i förskolan samt de kvinnliga pedagogerna i verksamhetens syn på denna. De teoretiska utgångspunkterna i föreliggande studie är tidigare forskning inom ämnet som fokuserar på bland annat pedagogens roll i lekens värld, pojkars lek, lekens förutsättningar samt olika sorters lek. Birgitta Knutsdotter Olofsson är en av de forskare vars teorier och forskningsresultat ligger till grund för uppsatsens teoretiska bakgrund. Metoderna som används för att besvara frågeställningar och syfte är observationer av pojkarnas lek samt intervjuer med pedagoger för att få området belyst från olika håll. Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av min undersökning visar på att pojkar i sin fria lek ofta leker fysiska lekar samt att pojkars fria lek i viss utsträckning avbryts eller styrs av verksamma pedagoger samt att pedagoger upplever att pojkars fria lek inte sällan urartar och är i behov av en viss kontroll. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject pojkar en
dc.subject lek en
dc.subject förskola en
dc.title Pojkars fria lek i förskolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics