Uppslag - En projektredogörelse om att skapa ett läromedel som främjar tematiskt arbete

DSpace Repository

Uppslag - En projektredogörelse om att skapa ett läromedel som främjar tematiskt arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uppslag - En projektredogörelse om att skapa ett läromedel som främjar tematiskt arbete
Author Hasselberg, Elin ; Söderberg, Maja
Date 2009
Swedish abstract
Vår projektredogörelse beskriver utformandet av ett läromedel som främjar problemorienterat tematiskt arbete i kurserna Svenska A och Svenska B på gymnasiet. Vår intention har varit att läromedlet ska ha en erfarenhetspedagogisk utgångspunkt och att uppgifterna ska vara tydligt kopplade till kursplanernas mål. Vi har ställt oss frågorna: ”Hur kan man gå till väga för att skapa ett undervisningsmaterial där problemorienterat tematiskt arbete främjas?” och ”Kan man arbeta erfarenhetspedagogiskt och samtidigt uppfylla läroplanens mål?”. Vi har valt att utforma vårt undervisningsmaterial i form av en lärarhandledning. Vi har försökt att göra materialet flexibelt genom att t.ex. utforma det som en pärm med lösbladssystem där läraren själv kompletterar med eget material. I vårt texturval har vi använt oss av det vidgade textbegreppet. Till stöd har vi haft teorier om tematiskt arbete och erfarenhetspedagogik, samt en referensgrupp bestående av lärarstudenter som har gett sina synpunkter på materialet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läromedel
tematiskt arbete
svenska
gymnasiet
erfarenhetspedagogik
vidgat textbegrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/8232 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics