Upplevelsen av att få diagnosen typ 2 diabetes i samband med hjärtinfarkt

DSpace Repository

Upplevelsen av att få diagnosen typ 2 diabetes i samband med hjärtinfarkt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundberg, Marianne
dc.contributor.author Söderling, Hanna
dc.date.accessioned 2009-06-04T11:32:35Z
dc.date.available 2009-06-04T11:32:35Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8236
dc.description Syfte: Syftet med studien var att ta reda på upplevelsen av att få diagnosen typ 2 diabetes i samband med hjärtinfarkt. Metod: Sju individer intervjuades utifrån en intervjuguide. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att kunna beskriva variationer av individernas upplevelser. Resultat: I intervjuerna framkom att en del av informanterna inte hade fått reda på att de hade typ 2 diabetes medan andra kände sig besvärade att få diagnosen eftersom de inte kände sig sjuka. En del upplevde rädslan för att dö i samband med hjärtinfarkten som störst medan andra beskrev rädslan för diabeteskomplikationer som störst. Upplevelserna kunde kategoriseras i fyra kategorier: rädsla, förståelse, kontroll och kunskap. För att kunna möta patienterna krav på information under en omtumlande period krävs lyhördhet och samordning hos olika vårdgivare. en
dc.description.abstract Purpose: The purpose of the study was to investigate how individuals experience receiving the diagnosis of type 2 diabetes in relation to a myocardial infarction. Methods: Seven individuals were interviewed on the basis of an interview guide. Data was analyzed with a qualitative method in order to be able to describe the variations in the individuals’ experiences. Results: From the interviews emerged that some of the individuals had not been informed of their type 2 diabetes while others were bothered by the diagnosis since they did not feel ill. Some experienced the fear of dying from the myocardial infarction as their biggest concern while others described the fear of complications from their diabetes as their main worry. Individuals’ experiences of suffering from type 2 diabetes in relation to a myocardial infarction could be categorized into four subcategories: fear, understanding, control and knowledge. In order to appropriately meet the patients´ demands regarding information during a difficult period, it is important to be sensitive to their needs and to coordinate efforts between different institutions of care. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Hjärtinfarkt en
dc.subject Kvalitativ innehållsanalys en
dc.subject Typ 2 diabetes en
dc.subject Upplevelser en
dc.title Upplevelsen av att få diagnosen typ 2 diabetes i samband med hjärtinfarkt en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, nätbaserad distanskurs
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics