Marginal missfärgning hos ett adhesivt resincement jämfört med två självadhesiva resincement

DSpace Repository

Marginal missfärgning hos ett adhesivt resincement jämfört med två självadhesiva resincement

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Marginal missfärgning hos ett adhesivt resincement jämfört med två självadhesiva resincement
Author Ivarsson, Ida ; Bigge, Inna
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Inledning: Det finns olika helkeramiska material på marknaden idag. En av dessa materialgrupper är glaskeramer som framställs genom pressgjutningsteknik. För att öka frakturresistensen hos dessa keramer cementeras de med adhesiv cementeringsteknik. Genom etsning och silanisering av keramytan skapas mikromekanisk och kemisk bidning mellan keram och cement. Risken för missfärgning av cementskarven beror på ett flertal faktorer, däribland bindningsstyrka, cementskarvens tjocklek samt cementets abrasionsresistens och löslighet i munvätskor. De adhesiva cementen är mycket teknikkänsliga. År 2002 introducerades de självadhesiva cementen genom RelyX™ Unicem. Dessa cement är lättanvända eftersom det inte krävs någon förbehandling av tandytan. Hur dessa cement påverkas estetiskt över tid är emellertid inte känt, särskilt beträffande missfärgningsgrad. Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra den marginala missfärgningsgraden hos ett konventionellt resinbaserat cement (Variolink® II) med ett mer välbeprövat självadhesivt cement (RelyXTM Unicem) och ett nyare självadhesivt cement (G-CemTM). Material och metod: 36 cylindrar framställdes i IPS Empress® Esthetic och delades in i 6 grupper. Grupp 1 cementerades med Variolink® II, grupp 2 cementerades med RelyXTM Unicem och grupp 3-6 cementerades med G-CemTM. Grupp 1, 3 och 5 cementerades med överskott som härdades fullständigt. Vid cementering av grupp 2, 4 och 6 avlägsnades cementöverskotten med scaler innan sluthärdning. Efter cementering slipades överskotten bort och ytan polerades. Grupp 1-4 etsades och silaniserades. I grupp 5-6 uteslöts etsning och silanisering. Provkropparna termocyklades och därefter pigmentbehandlades de med kaffe och vin. Vid kontroll av missfärgningsgrad bedömdes cementskarven med följande kriterier: Obetydlig, knappt märkbar missfärgning, tydlig missfärgning samt mycket tydlig missfärgning. Totalt 10 personer gjorde var för sig enskilda bedömningar av samtliga provkroppars missfärgningsgrad. Resultat: Grupp 1 som cementerats med Variolink® II visade inga tydliga missfärgningar av cementspalten. Grupp 2 som cementerades med RelyXTM Unicem visade tydliga missfärgningar av cementspalten. Grupp 3-5 som cementerades med G-CemTM visade tydliga missfärgningar av cementspalten. Grupp 6 som cementerades med G-CemTM visade mycket tydliga missfärgningar av cementspalten. Slutsats: Vid cementering av Empress® Esthetic ger Variolink® II mindre marginal missfärgning än RelyX™ Unicem och G-Cem™. Glaskeramer bör etsas och silaniseras innan cementering.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject adheiva cement
glaskeram
Handle http://hdl.handle.net/2043/8237 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics