Effekten av lågtemperatursdegradering på Y-TZP som framställts med två olika processtekniker

DSpace Repository

Effekten av lågtemperatursdegradering på Y-TZP som framställts med två olika processtekniker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effekten av lågtemperatursdegradering på Y-TZP som framställts med två olika processtekniker
Author Sakihama Laos, Ricardo
Date 2009
English abstract
Today There are several manufacturer of yttria stabilized polycrystalline tetragonal zirconia(Y-TZP), that is an oxide ceramic which is used in the dental branch. In the production of Y-TZP is used two different pressing techniques, Cold isostatic pressing (CIP) and Hot isostatic pressing (HIP). Nevertheless there are few studies that compares the fabrication of Y-TZP using both techniques and how low temperature degradation (LTD)influence the material properties of Y-TZP.
Swedish abstract
Det finns ett flertal fabrikanter som är inriktade på framställning av yttria-stabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid (Y-TZP), som är en oxidkeram som används inom dentalbranschen. Vid framställning av Y-TZP används huvudsakligen två pressningstekniker, kall isostatisk pressning (CIP) eller het isostatisk pressning (HIP). Det finns dock få materialstudier som jämför egenskaperna hos Y-TZP som framställts genom de två teknikerna och hur artificiellt åldrande påverkar de mekaniska egenskaperna.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject lågtemperatursdegradering
Y-TZP HIP CIP
Handle http://hdl.handle.net/2043/8238 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics