Faktorer av betydelse för föräldrars delaktighet i barnsjukvården.

DSpace Repository

Faktorer av betydelse för föräldrars delaktighet i barnsjukvården.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Faktorer av betydelse för föräldrars delaktighet i barnsjukvården.
Author Jönsson, Karin ; Larsson, Anita
Date 2009
English abstract
Parents want to participate in the care of their ill child and they have the right to do so. Deviations from practice have been reported, where parents felt that they had not been allowed to participate in the extent they wanted to. The purpose of this literature review, comprising ten qualitative, scientific articles, was to describe factors of importance for parental participation in paediatric care. Using content analysis the result shows that communication, through establishing relationship, giving support, and knowledge has an impact on parents’ participation. This result is in accordance with previous research and the intentions in laws and guidelines for the healthcare sector. Nurses working in paediatric care need to expand there knowledge about the content of communication and its importance for parental participation.
Swedish abstract
Föräldrar vill vara delaktiga i vården av sitt sjuka barn och de har rätt att vara delaktiga. Trots detta finns det rapporterade avvikelser i barnsjukvården där föräldrar upplevt att de inte tillåtits vara delaktiga i den omfattning de önskat. Syftet med denna litteraturstudie, innehållande tio kvalitativa, vetenskapliga artiklar, var att beskriva faktorer av betydelse för föräldrars delaktighet i barnsjukvården. Kvalitativ innehållsanalys genererade ett resultat som visar att kommunikation, genom att skapa relation, ge stöd och kunskap, har betydelse för föräldrars delaktighet. Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning och med intentionerna i hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter. Sjuksköterskor inom barnsjukvården behöver öka sin kunskap om kommunikationens innehåll och dess betydelse för föräldrars delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject delaktighet
föräldrar
kommunikation
kunskap
relation
sjuksköterska
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/8240 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics