Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med känguruvård inom svensk neonatalvård

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med känguruvård inom svensk neonatalvård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med känguruvård inom svensk neonatalvård
Author Hjertsson, Malin ; Larsson, Christina
Date 2009
English abstract
The aim of this study was to describe nurses experiences of working with kangaroo care in Swedish neonatal care. Earlier research is limited regarding nurses experiences of kangaroo care in a Swedish context. Semi-structured interviews with seven nurses have been carried out in a neonatal unit in the southern of Sweden. Verbatim transcripts were produced. The transcriptions were analysed using a qualitative content analysis. The results of this study fall into three main categories; to support attachment, to experience inspiration and to experience limitation. The conclusions were that the nurses described the benefits of kangaroo care. The difficulties they described were related to the environment.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med känguruvård inom svensk neonatalvård. Tidigare forskning är sparsamt beskriven och inga studier är publicerade som rör svensk omvårdnad utifrån denna metod. Semi-strukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor genomfördes på en neonatalavdelning i södra Sverige. Textmaterialet analyserades, efter att ha skrivits ut ordagrant, enligt en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; att befrämja anknytning, att uppleva inspiration och att uppleva begränsning. Sammanfattningsvis var personalen överens om fördelarna med känguruvård men poängterade också de svårigheter som fanns främst relaterade till arbetsmiljön.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject content analysis
interview
kangaroo care
neonatal care
nurses
Handle http://hdl.handle.net/2043/8242 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics