Betydelsen av patientdagbok på IVA. En litteraturstudie

DSpace Repository

Betydelsen av patientdagbok på IVA. En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av patientdagbok på IVA. En litteraturstudie
Author Åkesson, Helene
Date 2009
English abstract
Patients at intensive care units are exposed for unpleasant experiences through illness, treatment and environment. The relatives describe feelings of unreality and fear. Patients remember dreams, nightmares and factual events a long time after discharge from intensive care. Diaries are used at many intensive care units, as a tool for understanding memories and loss of memories. The aim of this literature review is to illustrate the meaning of diaries for intensive care patients and their relatives. Nine articles were chosen and examined. Five categories were identified through the analyze: communication, security, feelings, understanding/accepting and a valuable document over time and memory.
Swedish abstract
Patienter på IVA är utsatta för obehagliga upplevelser, både genom sjukdom, behandling och vårdmiljö. Närstående beskriver känslor av overklighet och skräck. Patienter minns drömmar, mardrömmar och faktiska händelser lång tid efter intensivvårdsvistelsen. Dagbok används på många IVA-avdelningar för att ge patienten ett underlag att bearbeta händelser och eventuella minnesluckor från vårdtiden. Syftet med litteraturstudien är att belysa betydelsen av dagbok för IVA-patienter och deras närstående. Studien grundas på nio utvalda och granskade artiklar. I analysen identifierades fem kategorier: kommunikation, trygghet, känslor, förståelse och acceptans samt värdefullt tids- och minnesdokument.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diary
ICU
intensive care
meaning
patient
relatives
Handle http://hdl.handle.net/2043/8243 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics