Föräldrars behov i samband med neonatalvård - en litteraturöversikt

DSpace Repository

Föräldrars behov i samband med neonatalvård - en litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Föräldrars behov i samband med neonatalvård - en litteraturöversikt
Author Lerpard, Ulrika ; Mazetti Jakobsson, Jenny
Date 2009
English abstract
Pediatric nurses at neonatal wards work both with newborn infants who are ill and prematurely born infants and their parents. In order to meet parents at the neonatal ward in an appropriate way, nurses need to fully comprehend the underlying needs of this group of parents, as well as what is required in order for the parents to play their part in parenthood and participate in the care of their child. The purpose of this overview was to describe the various needs parents claim to have during the care of their child at a neonatal ward. The compilation of ten highly acclaimed scientific articles resulted in an analysis showing several distinguishable themes. These themes summarize the various ways parents described their needs of attachment, treatment (reception), participation, information and communication, continuity and closeness. The results show that in order to achieve increased parental participation in the care of the child parents need unlimited access to the neonatal ward. This change of perspective, from considering the parents as “visitors” to considering them as partners in the care of their child, is indispensible for a satisfactory approach in order to meet the demands of the parents Keywords: Attachment, infant newborn, nursing, parenting, parental experiences, participation.
Swedish abstract
Barnsjuksköterskan på neonatalavdelningen arbetar med nyfödda sjuka och för tidigt födda barn samt möter deras föräldrar. Detta förutsätter en kunskap om vilka behov föräldrar till barn på neonatalavdelning har samt vilka förutsättningar som krävs för att föräldrarna ska kunna utöva sitt föräldraskap och vara delaktiga i sitt barns omvårdnad. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka olika behov föräldrar uppger sig ha i samband med att deras barn vårdas på en neonatalavdelning. Sammanställningen av tio vetenskapliga och kvalitetsgranskade artiklar resulterade i en analys där flera olika återkommande teman kunde urskiljas. Dessa teman uttrycker föräldrarnas beskrivna behov av anknytning, bemötande, delaktighet, information och kommunikation, kontinuitet samt närhet. Resultatet visar att för att uppnå ökad föräldradelaktighet i barnets omvårdnad krävs obegränsad tillgång till neonatalavdelningen. Skiftet från att betrakta föräldrarna som ”besökare” till att ingå partnerskap i omvårdnaden av sitt barn är en nödvändighet för att på ett adekvat sätt kunna möta föräldrars behov. Nyckelord: Anknytning, delaktighet, föräldraskap, föräldrars upplevelser, neonatalperioden, nyfödda barn, omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anknytning
delaktighet
föräldraskap
föräldrars upplevelser
neonatalperioden
nyfödda barn
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/8245 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics