Elever i koncentrationssvårigheter årskurs 1-6, Pupils who find it difficult to concentrate

DSpace Repository

Elever i koncentrationssvårigheter årskurs 1-6, Pupils who find it difficult to concentrate

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever i koncentrationssvårigheter årskurs 1-6, Pupils who find it difficult to concentrate
Author Jönsson, Monica ; Hansson, Tina
Date 2009
Swedish abstract
Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att undersöka om pedagogerna underlättar för elever i koncentrationssvårigheter och i så fall på vilket sätt detta görs. Vi vill också undersöka när pedagogerna anser att elever har koncentrationssvårigheter. Arbetet bygger på litteraturstudier och kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Sammanlagt tolv pedagoger och special¬pedago¬ger i årskurs två och fem från två skolor i två kommuner har intervjuats. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att de flesta pedagoger gör sitt bästa för att underlätta för elever i koncentrationssvårigheter i skolsituationen. För att eleverna ska kunna ta till sig teoretiska kunskaper på bästa sätt måste pedagogerna först bygga upp en god relation med mänskligt engagemang. Det ska finnas tydliga instruktioner, gränser och struktur i skolarbetet. Elever ska ha korta mål för att bevara lusten att lära. Specialpedagogen arbetar som ett pedagogiskt stöd för både elever och pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever
pojkar
flickor
klassrumsmiljö
koncentrationssvårigheter
pedagoger
samarbete
strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/8249 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics