Att vara MRSA- bärare

DSpace Repository

Att vara MRSA- bärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vara MRSA- bärare
Author Ekström, Anna ; Karlsson, Emelie
Date 2009
English abstract
Aim: To investigate the experience of being MSRA positive. Method: A literature review by directions of Axelsson (2008). The nine articles that are included were subjected to a modified model by Carlsson & Eiman (2003). Result: From the review of the articles six themes emerged: Knowledge/opinion, Information need, Staff knowledge, Fear of passing on the infection, Information at source isolation, The mental affects of source isolation. Conclusion: The experience of being MSRA positive varies among the participants in the studies. The studies also reveal a lack of knowledge. Most studies indicate that the information provided in connection with diagnosis, treatment and isolation was inadequate. It is likely that a better informed patient could reduce the spread of MRSA.
Swedish abstract
Syfte: Att undersöka upplevelsen av att vara MRSA positiv. Metod: En litteraturöversikt efter anvisningar av Axelsson (2008). De nio artiklar som ingick kvalitetsgranskades efter en modifierad mall av Carlsson & Eiman (2003). Resultat: Av de granskade artiklarna framkom sex teman som redovisas: Kunskap/ uppfattning, Informationsbehov, Personalens kunskap, Rädsla för att föra smittan vidare, Information vid isoleringsvård och Psykisk påverkan vid isoleringsvård. Slutsats: Upplevelsen av att vara MRSA positiv varierar bland deltagarna i studierna. Det framkommer att kunskapen om MRSA är bristfällig. Flertalet studier pekar på att informationen som givits i samband med diagnos, behandling och isolering var bristfällig. Det är troligt att en bättre informerad patient kan bidra till att smittspridningen av MRSA minskar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject information
isolering
kunskap
MRSA
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/8255 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics