VAC-behandling på öppna bukar - En enkätstudie som belyser för- och nackdelar med behandlingen i omvårdnadssituationer

DSpace Repository

VAC-behandling på öppna bukar - En enkätstudie som belyser för- och nackdelar med behandlingen i omvårdnadssituationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VAC-behandling på öppna bukar - En enkätstudie som belyser för- och nackdelar med behandlingen i omvårdnadssituationer
Author Andersson, Susanne ; Jönsson, Jennifer
Date 2009
English abstract
Vacuum-assisted-closure (VAC) therapy is a method of dressing wounds that is used more frequently on all sorts of wounds. The treatment stimulates the healingprocess and by adding a negative pressure it will drain out superfluous fluid and reduce the risk of infection. The aim of this study was to illustrate advantages and disadvantages with the VAC-therapy treatment in nursing situations from a nurse or assistant nurse perspective. An empiric questionnaire study with a qualitative approach was done. To analyse the result manifest content analysis were used. In the result the substantial advantage with VAC-therapy that appeared was the possibility to quickly mobilize the patient. The most frequently illustrated disadvantage was the time perspective in relation to the VAC-pump and leakage, because these problems took time to adjust for both the staff and the patient. Complications reduce because of the fast mobilization of the patient but also for the low risk of infection.
Swedish abstract
Vacuum-Assisted Closure (VAC)-terapi är en omläggningsmetod som används alltmer på alla typer av sår. Behandlingen stimulerar sårläkningsprocessen genom ett negativt tryck som suger ut överflödig sårvätska och minskar infektionsrisken. Syftet med studien var att belysa för- och nackdelar med VAC-behandling på patienter med öppna bukar i samband med omvårdnadssituationer utifrån sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning. En empirisk enkätstudie gjordes med kvalitativ ansats. Manifest innehållsanalys användes som metod för att analysera resultatet. I resultatet framkom det att den största fördelen med VAC-behandlingen var möjligheten att snabbt mobilisera patienten. Den nackdel som belystes mest var tidsperspektivet i samband med VAC-pumpen och läckage, då det visade sig ta tid för både personal och patient att åtgärda problem med dessa. Komplikationer minskar med tanke på att patienten mobiliseras snabbare men också för att risken för infektioner är liten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fördelar
innehållsanalys
nackdelar
omvårdnad
sjuksköterskor
undersköterskor
vacuum-behandling
öppen buk
Handle http://hdl.handle.net/2043/8260 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics