Upplevelsen av att deltaga i ett kliniskt forskningsprojekt. En litteraturstudie

DSpace Repository

Upplevelsen av att deltaga i ett kliniskt forskningsprojekt. En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upplevelsen av att deltaga i ett kliniskt forskningsprojekt. En litteraturstudie
Author Karlsson, Jeanette ; Kramer, Matilda
Date 2009
English abstract
Research is needed to increase knowledge of new and existing body of knowledge and to develop or improve existing methods, products and systems. The research ethics that are used today are based on the Nuremberg Trial. The trial was held after World War II where doctors were brought to trial for carrying on unethical experiments out prisoners in German Nazi concentration camps. Today there are a number of ethical declarations to be followed when humans are included in research projects. The purpose of this study was to examine how participants experience their participation in research projects at a clinical research unit. Interviews were conducted with four respondents who all were participants in a clinical research unit in southern Sweden. The interviews were recorded, transcribed and analysed using content analysis. The results revealed two main categories: reason to participate and commitment. The first main category includes three subcategories: financial gain, health and brotherly effort. The second main category was divided into two subcategories: commitment and social interaction. A conclusion of the study is that participation meets some of the fundamental human needs, for example security, confirmation and fellowship.
Swedish abstract
Forskning behövs för att öka kunskap om nya och befintliga användningsområden samt utveckla eller förbättra befintliga metoder, produkter samt system. Den forskningsetik som är styrande idag har sin grund i Nürnbergrättegången. Rättegången hölls efter andra världskriget där läkare ställdes inför rätta för att utfört oetiska experiment på fångar i nazityska koncentrationsläger. Idag finns det ett antal etiska deklarationer som skall följas när människan ingår i forskningsprojekt. Syftet med denna studie var att undersöka hur deltagare upplever sitt deltagande i forskningsprojekt vid en klinisk forskningsenhet. Intervjuer genomfördes med fyra respondenter som var deltagare vid en klinisk forskningsenhet i södra Sverige. Intervjuerna spelades in, transkriberades samt analyserades med hjälp av innehållsanalys. I resultatet framkom det två huvudkategorier: anledning till att deltaga och engagemang. Första huvudkategorin innehåller tre underkategorier: ekonomisk vinning, hälsostatus, medmänsklig insats. Den andra huvudkategorin delades in i två underkategorier: personalens bemötande, socialt samspel. En konklusion av studien är att deltagandet fyller en del av människans grundläggande behov så som trygghet, bekräftelse och gemenskap.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Deltagare
Forskning
Innehållsanalys
Intervju
Kvalitativ
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/8267 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics