Postoperativ smärta- En komplex upplevelse

DSpace Repository

Postoperativ smärta- En komplex upplevelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Postoperativ smärta- En komplex upplevelse
Author Berro, Karima ; Krasniqi, Arbona
Date 2009
English abstract
Postoperative pain is a personal and subjective experience influenced by many different factors. Although it has been researched a lot about post-operative pain and pain treatments a large number of patients still suffer of the pain after a surgical procedure. Aim of this study is to describe patients' experiences of postoperative pain and pain treatment by highlighting the factors that affect these experiences and how they experience pain treatment. The method is a systematic literature review based on Goodman’s seven steps, where qualitative and quantitative articles have been used. The result is based on 11 articles which showed that patients' experience of postoperative pain is influenced by sleep disruption, daily activities, type of surgery, age, gender, information, experiences, expectations of postoperative pain, anxiety, depression and the nurse attitudes. In terms of patients ´ experience of pain treatment outcome shows that the patients wanted to have control over their treatment, satisfaction with pain management is high and experiences of the pain management was different depending on the method of pain treatment. Most factors mentioned in the results may be affected by clear information and the nurse's response.
Swedish abstract
Postoperativ smärta är en personlig och subjektiv upplevelse som påverkas av många olika faktorer. Trots att det har forskats mycket om postoperativa smärtor och smärtbehandlingar plågas fortfarande ett stort antal patienter av smärtor efter ett kirurgiskt ingrepp. Syfte med detta arbete är att beskriva patienternas upplevelser av den postoperativa smärtan och smärtbehandlingen genom att belysa faktorerna som påverkar dessa upplevelser, och hur de upplever smärtbehandlingen. Metoden är en systematisk litteraturstudie som bygger på Goodmans sju steg där kvantitativa och kvalitativa artiklar används. Resultatet är baserat på 11 artiklar som visar att patienternas upplevelse av postoperativ smärta påverkas av sömnstörning, dagliga aktiviteter, typ av ingrepp, ålder, genus, information, erfarenheter, förväntningar av postoperativ smärta, ångest, depression och sjuksköterskans attityder. När det gäller patienternas upplevelse av smärtbehandlingen visar resultatet att patienterna vill ha kontroll över sin behandling, tillfredställelse med smärthanteringen är hög och behandlingen upplevs olika beroende på vilken smärtbehandling som ges. De flesta faktorerna som är angivna i resultatet kan påverkas med hjälp av tydlig information och sjuksköterskans bemötande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject faktorer
patient
postoperativ smärta
smärtbehandling
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/8268 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics