Barns lek på en förskolegård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns lek på en förskolegård
Author Ohlander, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den pedagogiska miljön på en förskolegård påverkar hur barn i åldern tre till fem år leker. Jag har undersökt hur gården ser ut, vad och hur barnen leker på den samt den pedagogiska miljöns påverkan på barnens lek. Jag har valt att avgränsa undersökningen om pedagogiska miljön till pedagogernas påverkan, den fysiska miljöns påverkan samt materialets påverkan på lek. I kunskapsbakgrunden presenterar jag tidigare forskning kring förskolegårdar och lek utomhus samt definierar begreppen lek och pedagogisk miljö. Som metod för undersökningen har jag använt mig av observationer. Förskolegården i undersökningen passar väl in på den yttre tradition som finns om hur en förskolegård ska se ut. På gården leker barnen lekar som påverkar deras sinnen, som tar stor plats, lugna fantasilekar, rollekar och regellekar. Pedagogerna påverkar leken genom regler och schema. Den fysiska miljön påverkar leken genom att barnen utnyttjar den i sin lek samt genom att den kan vara avgörande för vilka lekar som är möjliga på gården. Barnen har tillgång till en stor mängd material vilket medför att det uppkommer få konflikter angående material att leka med. Det råder ingen tvekan om att den pedagogiska miljön påverkar barnens lek på gården. Observationer av barns lek på gården och den pedagogiska miljön och reflektioner kring dessa ger möjlighet till förändring av den pedagogiska miljön på gården vilket kan leda till ökad möjlighet till lek på gården.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskolegård
Lek
Pedagogisk miljö
Utomhuslek
Handle http://hdl.handle.net/2043/8277 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics