Barns lek på en förskolegård

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ohlander, Maria
dc.date.accessioned 2009-06-10T08:35:20Z
dc.date.available 2009-06-10T08:35:20Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8277
dc.description Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den pedagogiska miljön på en förskolegård påverkar hur barn i åldern tre till fem år leker. Jag har undersökt hur gården ser ut, vad och hur barnen leker på den samt den pedagogiska miljöns påverkan på barnens lek. Jag har valt att avgränsa undersökningen om pedagogiska miljön till pedagogernas påverkan, den fysiska miljöns påverkan samt materialets påverkan på lek. I kunskapsbakgrunden presenterar jag tidigare forskning kring förskolegårdar och lek utomhus samt definierar begreppen lek och pedagogisk miljö. Som metod för undersökningen har jag använt mig av observationer. Förskolegården i undersökningen passar väl in på den yttre tradition som finns om hur en förskolegård ska se ut. På gården leker barnen lekar som påverkar deras sinnen, som tar stor plats, lugna fantasilekar, rollekar och regellekar. Pedagogerna påverkar leken genom regler och schema. Den fysiska miljön påverkar leken genom att barnen utnyttjar den i sin lek samt genom att den kan vara avgörande för vilka lekar som är möjliga på gården. Barnen har tillgång till en stor mängd material vilket medför att det uppkommer få konflikter angående material att leka med. Det råder ingen tvekan om att den pedagogiska miljön påverkar barnens lek på gården. Observationer av barns lek på gården och den pedagogiska miljön och reflektioner kring dessa ger möjlighet till förändring av den pedagogiska miljön på gården vilket kan leda till ökad möjlighet till lek på gården. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Förskolegård en
dc.subject Lek en
dc.subject Pedagogisk miljö en
dc.subject Utomhuslek en
dc.title Barns lek på en förskolegård en_US
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Samhällsorienterande ämnen och barns lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics