Användning av kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet - En fallstudie i skolår 4

DSpace Repository

Användning av kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet - En fallstudie i skolår 4

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Användning av kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet - En fallstudie i skolår 4
Author Jönsson, Malin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att belysa hur kompensatoriska hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter kan integreras i klassrumsundervisningen. Jag ville lära mig mer om hur man kan arbeta för ett kompensatoriskt tänkande i en inkluderande skola. Jag har gjort en kvalitativ fallstudie och under en vecka följt en elev med dyslexidiagnos i skolår 4. Jag har i olika klassrumssituationer observerat hur kompensatoriska hjälpmedel används eller inte används. Observationen följdes upp med semistrukturerade intervjuer med elev, förälder, klasslärare, specialpedagog och rektor. Under min observation fick jag uppleva hur viktig klasslärarens förmåga att skapa struktur och sammanhang är för elever i allmänhet och för elever med dyslexi i synnerhet. Min slutsats är att en kombination av klassrumsundervisning med struktur och muntliga genomgångar och tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel, där mycket stöd ges vid introduktionen ger elever med dyslexi goda förutsättningar att klara skolan. Önskvärt vore att kombinera struktur och sammanhang, med att använda datorn som ett naturligt verktyg för att läsa, skriva, tala och lyssna för alla elever. Då skulle kompensatoriska hjälpmedel kunna introduceras på ett inkluderande sätt i klassrummet. Detta är en stor utmaning för många pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dyslexi
hjälpmedel
läs- och skrivsvårigheter
kompensation
IKT
Handle http://hdl.handle.net/2043/8281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics