Trivsel och social utveckling - om fyra 12-åriga pojkar med diagnos ADHD inom två skolformer

DSpace Repository

Trivsel och social utveckling - om fyra 12-åriga pojkar med diagnos ADHD inom två skolformer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trivsel och social utveckling - om fyra 12-åriga pojkar med diagnos ADHD inom två skolformer
Author Petersson, Agneta
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med studien var att belysa och analysera faktorer, som påverkar upplevelsen av trivsel i skolan för fyra 12-åriga pojkar med diagnos ADHD. Vidare var syftet att beskriva och jämföra hur verksamheten organiseras och hur den fysiska och sociala miljön anpassas för dessa elever inom grundskolan och särskolan, för att skapa förutsättningar för social utveckling. Två undersökningsmetoder användes. Fyra 12-åriga pojkar intervjuades med hjälp av ett frågeformulär med svarsalternativ samt några öppna frågor. Intervjuerna bandades och valda delar transkriberades. Pojkarnas huvudansvariga pedagog besvarade ett frågeformulär med öppna frågor. Undersökningsgruppen utgjordes av åtta personer, hälften från vardera skolform. Skolformerna har olika förutsättningar att organisera sin verksamhet utifrån personaltäthet och gruppstorlek. Många sociala kontakter kräver energi och försvårar inlärning. Dagens organisation inom grundskolan, omöjliggör en optimal kunskapsutveckling för elever med ADHD. Tillgängliga vuxna med ett positivt bemötande och förhållningssätt har stor betydelse för den sociala utvecklingen, likaså en anpassning av den fysiska miljön. Elevens tro på den egna förmågan och det egna människovärdet har bättre förutsättningar att utvecklas i särskolan. Den viktigaste trivselfaktorn i skolan för elever med ADHD är att ha kamrater.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject ADHD
inkludering
miljöanpassning
social utveckling
trivsel
Handle http://hdl.handle.net/2043/8283 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics