Grafisk Alternativ Kompletterande Kommunikation som ett verktyg för lärande

DSpace Repository

Grafisk Alternativ Kompletterande Kommunikation som ett verktyg för lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grafisk Alternativ Kompletterande Kommunikation som ett verktyg för lärande
Author Fransson, Carina ; Ottosson, Helene
Date 2009
English abstract
In this essay, we have assessed the importance of Graphic AAC as a tool for learning.The purpose of our qualitative interviews was to investigate pedagogues different approach, their knowledge and use of AAC.We also wanted to examine whether the children could retell a fairy tail. Children at a daycare and in a preschool had to listen to a fairy tail.One group listened to the fairy tail with the help of images and the other group only listened to the fairy tail.The results of our investigation shows, that the pedagogues we interviewed have different experiences from their work with children and a consious approach working with language. The reults from our study of children shows, that those who were listening to the fairy tail with help of images could retell the fairy tail to a greater extent.
Swedish abstract
I den här uppsatsen har vi undersökt betydelsen av Grafisk AKK som verktyg för lärande. Syftet med våra kvalitativa intervjuer var att undersöka pedagogers olika arbetssätt, deras kunskap och användning av AKK. Vi ville också undersöka om barnen kunde återberätta en saga. Barn i en förskola och en förskoleklass fick lyssna på en saga. En grupp fick lyssna på sagan med stöd av bilder och den andra gruppen fick endast lyssna på sagan. Resultatet i vår undersökning visar att pedagogerna som vi intervjuat har olika erfarenheter från sitt arbete med barn och ett medvetet förhållningssätt i att arbeta med språk. Resultatet från vår studie av barnen visar att de som fick lyssna på sagan med stöd av bilder kunde återberätta sagan i något större utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject AKK
barns språkutveckling
bilder
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/8286 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics