Från stigmatisering till etnisk minoritet Om framställningen av resande i forskning och läroböcker

DSpace Repository

Från stigmatisering till etnisk minoritet Om framställningen av resande i forskning och läroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från stigmatisering till etnisk minoritet Om framställningen av resande i forskning och läroböcker
Author Eriksson, David ; Romare, Christoffer
Date 2008
English abstract
From stigmatization to ethnic minority. On the representation of travellers in research and textbooks
Swedish abstract
Syftet med föreliggande arbete är att granska vilken bild som förmedlas av minoritetsgruppen resande i forskning och läroböcker i ämnet historia samt om bilden av resande skiftat under seklets gång. Ett huvudantagande är att samhällets krav har en stor påverkan på vår uppfattning om vår samtid och att framställningen av resande således har skiftat i takt med samhälleliga förändringar. För att uppnå syftet har en litteraturstudie på tidigare forskning och litteratur kring resande gjorts, samt en litteraturstudie av läroböcker i ämnet historia på gymnasie- och grundskolenivå. Sammanfattningsvis visar uppsatsen på att det existerar en tydlig diskrepans mellan läroplanernas mål angående nationella minoriteter och vad som förmedlas i läroböckerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historia
Nationella minoriteter
Resande
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/8291 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics