Sociala berättelser och seriesamtal - En pedagogisk metod för elever i särskola?

DSpace Repository

Sociala berättelser och seriesamtal - En pedagogisk metod för elever i särskola?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sociala berättelser och seriesamtal - En pedagogisk metod för elever i särskola?
Author Andersson, Margareta
Date 2009
Swedish abstract
I mitt arbete som lärare i särskolan har jag kommit i kontakt med sociala berättelser och seriesamtal, som är en pedagogisk metod som kan användas för personer som har svårt att förstå den verbala kommunikationen och behöver stimulera flera sinnen för att förstå. Sociala berättelser och seriesamtal är skrivna och ritade förklaringar och strategier som försöker förtydliga sociala mönster, oskrivna regler och sociala normer. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur man kan arbeta med sociala berättelser och seriesamtal med elever i särskolan. Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod där jag gjort min datainsamling genom intervjuer. Jag kom fram till att sociala berättelser och seriesamtal kan användas som en metod att kommunicera med elever i särskolan. Samspelet och relationen mellan barn och vuxen är betydelsefulla faktorer för att metoden ska bli framgångsrik. När metoden fungerar kan den bli ett redskap för att göra barnen mera aktiva i samtal och få dem att uttrycka egna tankar och åsikter. Därför anser jag att sociala berättelser och seriesamtal kan vara ett verktyg att använda för att göra barn mera delaktiga och ta ett större ansvar för sin kommunikation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Sociala berättelser
Seriesamtal
Särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/8295 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics