Rektorers syn på specialpedagogikens roll i skolan

DSpace Repository

Rektorers syn på specialpedagogikens roll i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rektorers syn på specialpedagogikens roll i skolan
Author Månsson, Peter
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med min undersökning var att undersöka, beskriva och förstå hur rektorer resonerar när de skapar en specialpedagogtjänst och beslutar vilka arbetsuppgifter specialpedagogen ska ha. Vidare ville jag studera vilken roll rektorn anser att specialpedagogen har på skolan. Resultatet av undersökningen skulle sedan jämföras med vad som framgår i examens-ordningen om specialpedagogens arbetsuppgifter och roll i skolan. I undersökningen valde jag att använda mig av en kvalitativ metod, i detta fall den halvstrukturerade intervjun. Jag intervjuade sex rektorer inom grundskolan. Resultatet visar att specialpedagogernas arbetsuppgifter och roll i skolan överensstämmer, med något undantag, med vad som står i examensordningen. Det framkommer att specialpedagogerna fungerar i liten utsträckning på organisationsnivå. Jag anser mig ha fått en god förståelse för hur rektorerna resonerar när de skapar en specialpedagogtjänst och beslutar vilka arbetsuppgifter specialpedagogen ska ha.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject organisationsnivå,
examensordning,
rektor
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/8309 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics